Vintertreff
- voksenkorps på tvers av fylkesgrenser -1996 - 2019